Bindingsjustering > Hvordan bruke og justere Marker Alpinbindinger

Denne guiden tar deg gjennom hvordan du tilpasser Marker sine alpinbindinger til dine ski og hvordan man stiller inn DIN-verdi! Guiden gjelder for Marker Squire, Griffon, Jester og Jester Pro.

Tilpasning til sko

Først må platen på fremhuset justeres slik at den passer skoen sin såle. Dette gjøres ved å rotere stjerneskruen (PZ3) som er helt foran på fremhuset. Den skal justeres slik at skoen ikke kan bevege seg opp eller ned. Still deretter  inn bakhuset med stjerneskruen (PH2) som er bakers. Når bindingen er korrekt jusert skal den være flush med plastikken rundt skruen. 

Justering av utløserverdi

Utløserverdien justeres både på fremhuset og på bakhuset. På fremhuset er det en stjerneskrue (PH2) på siden og en skala oppå. På bakhuset er det en stjerneskrue (PH2) helt bakerst, samt en skala. 

Kjøremodus

Pass på at bakhuset er trykket ned. Tråkk deretter hardt ned i bindingen slik at skoen låses fast.