Vi bruker Posten for å håndtere returer. Skal du returnere ski, er det viktig at disse pakkes godt inn i egnet emballasje. Returen må levers til et av postens innleveringssteder.

Etter å ha registrert returen vil du motta en QR-kode på epost. Bruk koden for å skrive ut returettikett på alle Postens innleveringssteder. Du kan også selv skrive ut en returetikket dersom du ønsker det.