Bindingsjustering > Hvordan bruke og justere Marker Duke PT

Denne guiden tar deg gjennom hvordan du tilpasser Marker Duke PT til dine ski, hvordan man stiller inn DIN-verdi, og ikke minst hvordan man bruker bindingen når du er på tur!

Justering av lengde

Bindingen justeres fremover og bakover ved å bruke et stjerneskrujern (PH2). Når bindingen er korrekt jusert skal den være flush med plastikken rundt skruen.

Justering av utløserverdi

Utløserverdien justeres både på fremhuset og på bakhuset. På fremhuset er det en stjerneskrue (PH2) på siden og en skala oppå. På bakhuset er det en stjerneskrue (PH2) helt bakerst, samt en skala. 

Gåmodus

Frembindingen settes i gåmodus med å trykk ened den fremre bøylen slik at bindingen åpner seg. Deretter vippes forhuset fremover til du hører et “klikk” og kan låses i fremre stilling. Den kan også løftes av, ved å vippe den et lite klikk tilbake, løfte opp den sølvfargede bøylen i koblingen, og løfte opp. Fremfoten tråkkes inn i bindingen, og den fremre bøylen trekkes opp til den står i gåmodus.

For å få bakbindingen i gåmodus vippes bare den fremste bøylen på stopperplaten (under helen) opp. Deretter tråkker du ned helen, og stopperne vil låses i gåmodus. Helløfteren vippes opp fra bakdelen på stopperplaten under helen.

Kjøremodus

Frembindingen som ble plukket av låses inn igjen i koblingen ved å trykke ned igjen bøylen som ble løftet for å løsne den, og vippes bak igjen over fremhuset og trykkes ned.

Bakbindingen settes tilbake i kjøremodus med å vippe frem igjen bøylen som ble flippet opp for å låse, og stopperne vil poppe ned igjen. Pass på at bakhuset er trykket ned. Tråkk deretter hardt ned i bindingen slik at skoen låses fast.